INTEGRITETSPOLICY

Ikraftträdande: 2020-10-12

1. Inledning

Welcome to Broby padel.

Broby padel (”oss”, ”vi” eller ”vår”) driver www.brobypadelcenter.se (nedan kallad ”Service” ).

Vår integritetspolicy reglerar ditt besök på www.brobypadelcenter.se och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som är resultatet av din användning av vår tjänst.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat definieras i denna sekretesspolicy har termerna som används i denna sekretesspolicy samma betydelse som i våra villkor.

Våra villkor ( ”Villkor” ) reglerar all användning av vår tjänst och utgör tillsammans med sekretesspolicyn ditt avtal med oss ​​( ”avtal” ).

2. Definitioner

SERVICE avser webbplatsen www.brobypadelcenter.se som drivs av Broby padel.

PERSONUPPGIFTER betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa och annan information som antingen finns i vår besittning eller sannolikt kommer att komma i vår ägo).

ANVÄNDNINGSDATA är data som samlas in automatiskt antingen genom att använda tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).

COOKIES är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

DATA CONTROLLER betyder en fysisk eller juridisk person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syftet för och sättet på vilket personuppgifter behandlas eller ska behandlas. För syftet med denna integritetspolicy är vi dataansvarig för dina uppgifter.

DATAPROCESSORER (ELLER SERVICEFÖRETAGARE) betyder varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppgiftsansvariges vägnar. Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

DATA SUBJECT är varje levande person som är föremål för personuppgifter.

ANVÄNDAREN är den person som använder vår tjänst. Användaren motsvarar den registrerade, som är föremål för personuppgifter.

3. Informationsinsamling och användning

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

4. Typer av insamlade data

Personlig information

När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ( “Personuppgifter” ). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

0,1. E-postadress

0,2. Förnamn och efternamn

0,3. Telefonnummer

0,4. Adress, land, stat, provins, postnummer, stad

0,5. Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte ta emot någon av eller alla dessa meddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen.

Användningsdata

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du öppnar tjänsten via eller via någon enhet ( ”Användningsdata” ).

Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du spenderar på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du öppnar tjänsten med en enhet kan denna användningsinformation innehålla information som typen av enhet du använder, enhetens unika ID, enhetens IP-adress, enhetens operativsystem, vilken typ av webbläsare du använder, unik enhet identifierare och andra diagnostiska data.

Spåra kakodata

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och vi har viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också som fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kan du kanske inte använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies vi använder:

0,1. Sessionskakor: Vi använder sessionskakor för att driva vår tjänst.

0,2. Preferenskakor: Vi använder preferenskakor för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.

0,3. Säkerhetskakor: Vi använder säkerhetskakor av säkerhetsskäl.

0,4. Reklamcookies: Annonscookies används för att ge dig annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen.

Övriga uppgifter

När vi använder vår tjänst kan vi också samla in följande information: kön, ålder, födelsedatum, födelseort, passinformation, medborgarskap, registrering på bosättningsorten och faktisk adress, telefonnummer (arbete, mobil), detaljer om dokument om utbildning, kvalifikationer, yrkesutbildning, anställningsavtal, NDA-avtal , information om bonusar och ersättning, information om civilstånd, familjemedlemmar, socialförsäkringsnummer (eller annan identifikation av skattebetalare), kontor och andra uppgifter.

5. Användning av data

Broby padel använder den insamlade informationen för olika ändamål:

0,1. att tillhandahålla och underhålla vår tjänst;

0,2. för att meddela dig om ändringar i vår tjänst;

0,3. för att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det;

0,4. att tillhandahålla kundsupport;

0,5. att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst;

0,6. för att övervaka användningen av vår tjänst;

0,7. att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem,

0,8. för att uppfylla alla andra syften för vilka du tillhandahåller det;

0,9. att fullgöra våra skyldigheter och genomdriva våra rättigheter till följd av alla avtal som ingås mellan dig och oss, inklusive för fakturering och inkasso;

0,10. att förse dig med meddelanden om ditt konto och / eller prenumeration, inklusive meddelanden om utgång och förnyelse, e-postinstruktioner osv .;

0,11. att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller frågat om om du inte har valt att inte ta emot sådan information;

0,12. på något annat sätt som vi kan beskriva när du tillhandahåller informationen;

0,13. för något annat syfte med ditt samtycke.

6. Lagring av data

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Vi kommer också att behålla användningsdata för intern analys. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare period, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller om vi lagligen är skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

7. Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till Sverige och behandlar den där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Broby padel kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller inklusive säkerheten av dina uppgifter och annan personlig information.

8. Utlämnande av uppgifter

Vi kan avslöja personlig information som vi samlar in, eller så tillhandahåller du:

0,1. Utlämnande för brottsbekämpning.

Under vissa omständigheter kan vi bli skyldiga att avslöja dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter.

0,2. Affärstransaktion.

Om vi ​​eller våra dotterbolag är inblandade i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning kan dina personuppgifter överföras.

0,3. Andra fall. Vi kan också avslöja din information:

0.3.1. till våra dotterbolag och dotterbolag;

0.3.2. till entreprenörer, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi använder för att stödja vår verksamhet;

0.3.3. för att uppfylla det syfte för vilket du tillhandahåller det;

0.3.4. i syfte att inkludera ditt företags logotyp på vår webbplats;

0.3.5. för något annat syfte som avslöjas av oss när du tillhandahåller informationen;

0.3.6. med ditt samtycke i andra fall;

0,3,7. om vi anser att utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att skydda företagets, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

9. Säkerhet för data

Säkerheten för dina data är viktig för oss men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet.

10. Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter som omfattas av GDPR.

Vi strävar efter att vidta rimliga åtgärder så att du kan korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen maila oss på info@brobypadel.se .

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

0,1. rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har om dig;

0,2. rätten till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig;

0,3. rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter;

0,4. rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information;

0,5. rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt format;

0,6. rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke när vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla din personliga information;

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Observera att vi kanske inte kan tillhandahålla tjänster utan nödvändiga uppgifter.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för mer information.

11. Dina dataskyddsrättigheter enligt California Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA är den första statliga lagen i landet som kräver kommersiella webbplatser och onlinetjänster för att lägga upp en sekretesspolicy. Lagens räckvidd sträcker sig långt bortom Kalifornien för att kräva att en person eller ett företag i USA (och tänkbart världen) som driver webbplatser som samlar in personligt identifierbar information från Kaliforniens konsumenter att lägga upp en iögonfallande integritetspolicy på sin webbplats med exakt information som samlas in och de individer som den delas med och att följa denna policy.

Enligt CalOPPA godkänner vi följande:

0,1. användare kan besöka vår webbplats anonymt;

0,2. vår länk till sekretesspolicy innehåller ordet ”integritet” och kan lätt hittas på vår hemsida;

0,3. användare kommer att underrättas om alla sekretesspolicyändringar på vår sekretesspolicy-sida;

0,4. användare kan ändra sin personliga information genom att mejla oss på info@brobypadel.se .

Vår policy för ”Spåra inte” -signaler:

Vi hedrar Do Not Track-signaler och spårar inte, planterar kakor eller använder reklam när en webbläsarmekanism är inte på plats. Spåra inte är en inställning som du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill spåras.

Du kan aktivera eller inaktivera Spåra inte genom att besöka sidan Inställningar eller Inställningar i din webbläsare.

12. Dina dataskyddsrättigheter enligt California Consumer Privacy Act (CCPA)

Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att lära oss vilka uppgifter vi samlar in om dig, be att ta bort dina uppgifter och inte sälja (dela) dem. För att utöva dina dataskyddsrättigheter kan du göra vissa förfrågningar och fråga oss:

0,1. Vilken personlig information vi har om dig. Om du gör denna begäran återkommer vi till dig:

0,0.1. De kategorier av personlig information vi har samlat in om dig.

0.0.2. De kategorier av källor som vi samlar in din personliga information från.

0,0.3. Det affärsmässiga eller kommersiella syftet för att samla in eller sälja din personliga information.

0.0.4. Kategorierna av tredje parter som vi delar personlig information med.

0,0,5. De specifika personuppgifterna som vi har samlat in om dig.

0,0,6. En lista över kategorier av personlig information som vi har sålt, tillsammans med kategorin för alla andra företag vi sålde den till. Om vi ​​inte har sålt din personliga information kommer vi att informera dig om detta.

0,0,7. En lista över kategorier av personlig information som vi har lämnat ut för affärsändamål, tillsammans med kategorin för alla andra företag vi delade den med.

Observera att du har rätt att be oss ge dig denna information upp till två gånger under en rullande tolvmånadersperiod. När du gör denna begäran kan informationen som tillhandahålls begränsas till den personliga information som vi samlat in om dig under de senaste 12 månaderna.

0,2. För att radera din personliga information. Om du gör denna begäran kommer vi att ta bort den personliga informationen som vi har om dig från din begäran från våra register och uppmana alla tjänsteleverantörer att göra detsamma. I vissa fall kan radering ske genom avidentifiering av informationen. Om du väljer att radera din personliga information kanske du inte kan använda vissa funktioner som kräver att din personliga information fungerar.

0,3. För att sluta sälja din personliga information. Vi säljer eller hyr inte ut din personliga information till tredje part för något syfte. Vi säljer inte din personliga information för monetära överväganden. Under vissa omständigheter kan emellertid överföring av personlig information till en tredje part, eller inom vår familjeföretag, utan penningvederlag betraktas som en ”försäljning” enligt Kaliforniens lag. Du är den enda ägaren av dina personuppgifter och kan när som helst begära utlämnande eller radering.

Om du skickar en begäran om att sluta sälja din personliga information kommer vi att sluta göra sådana överföringar.

Observera att om du ber oss att radera eller sluta sälja dina uppgifter kan det påverka din upplevelse hos oss, och du kanske inte kan delta i vissa program eller medlemskapstjänster som kräver att din personliga information används för att fungera. Men under inga omständigheter kommer vi att diskriminera dig för att utöva dina rättigheter.

För att utöva dina Kaliforniens dataskyddsrättigheter som beskrivs ovan, vänligen skicka din förfrågan via e-post: info@brobypadel.se .

Dina dataskyddsrättigheter, beskrivna ovan, täcks av CCPA, förkortning för California Consumer Privacy Act. Om du vill veta mer besöker du den officiella webbplatsen för lagstiftningsinformation i Kalifornien. CCPA trädde i kraft 2020-01-01.

13. Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst ( ”tjänsteleverantörer” ), tillhandahålla tjänster för våra räkning, utföra servicerelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

14. Analys

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

15. CI / CD-verktyg

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att automatisera utvecklingsprocessen för vår tjänst.

16. Beteendemarknadsföring

Vi kan använda remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår tjänst.

17. Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalda produkter och / eller tjänster inom tjänsten. I så fall använder vi tjänster från tredje part för betalningshantering (t.ex. betalningsbehandlare).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortuppgifter. Denna information tillhandahålls direkt till våra tredje parts betalningsbehandlare vars användning av din personliga information styrs av deras integritetspolicy. Dessa betalningsprocessorer följer de standarder som fastställts av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, vilket är en gemensam insats av varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

18. Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk dirigeras du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Till exempel har den beskrivna sekretesspolicyn gjorts med PolicyMaker.io , ett gratis verktyg som hjälper till att skapa juridiska dokument av hög kvalitet. PolicyMakers integritetspolicygenerator är ett lättanvänt verktyg för att skapa en integritetspolicy för blogg , webbplats, e-handelsbutik eller mobilapp.

19. Barnens integritet

Våra tjänster är inte avsedda för användning av barn under 18 år ( ”Barn” eller ”Barn” ).

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från barn under 18 år. Om du blir medveten om att ett barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

20. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om alla ändringar genom att lägga upp den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar ”ikraftträdandedatum” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy gäller när de publiceras på den här sidan.

21. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, kontakta oss via e-post: info@brobypadel.se .

Denna sekretesspolicy skapades för www.brobypadelcenter.se av PolicyMaker.io 2020-10-12.